27 Haziran 2015 Cumartesi

MYSQL'de KULLANILAN OPERATÖRLER ve KULLANIM ŞEKİLLERİ


Operatörler
Operatörlerin Tanımı
AND, &&
Mantıksal AND
OR, ||
Mantıksal OR
XOR
Mantıksal XOR
NOT, !
Olumsuzlar
&
Bitdüzeyinde AND
|
Bitdüzeyinde  OR
^
Bitdüzeyinde XOR
~
Değil Biti
>> 
Sağa Kaydırma
<< 
Sola Kaydırma
=
Bir değer atama (SET ve UPDATE)
:=
Değer Atama
=
Eşit
!=, <>
Eşit değil
-
Çıkarma
+
Toplama
/
Bölme
*
Çarpma
-
Bir argümanın işaretini değiştirme
<=
Eşit yada daha küçük
< 
Küçük
>=
Eşit yada daha büyük
> 
Büyük
< = >
NULL-Güvenli eşit
%, MOD
Mod alma
IS
Bir Boolean değerine karşı mantıksal sonuç döndürür.
IS NOT
Bir Boolean değerinin değiline göre bir mantıksal sonuç döndürür.
IS NULL
Değerin boş olup olmadığını kontrol edip mantıksal bir değer dödürür.
IS NOT NULL
Boş olmayan değeri control edip mantıksal bir değer döndürür.
CASE
Case operatörü
DIV
Böldüğü sayıyı tamsayı şeklinde döndürür.
LIKE
Eşleştirme yapan operatör
NOT LIKE
Eşleştirme yapan operatör
SOUND LIKE
Sesleri karşılaştıran operator
RLIKE
Regexp ile eş anlamlı
REGEXP
Normal ifadeler kullanılarak eşleştirme yapan operatör
NOT REGEXP
Regexp’in negatif işlevini yapar.
BINARY
Bir binary string’e bir string biçer.
BETWEEN X AND Y
Verilen değerin x ve y arasında olup olmadığını control eder.
NOT BETWEEN X AND Y
Verilen değerin x ve y arasında olup olmadığını control eder.

AND, &&

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT 1 AND 1;
1
SELECT 1 AND 0;
0
SELECT 1 AND NULL;
NULL
SELECT 0 AND NULL;
0
SELECT NULL AND 0;
0

OR, ||

                         MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT 1 OR 1;
1
SELECT 1 OR 0;
1
SELECT 0 OR 0;
0
SELECT 0 OR NULL;
NULL
SELECT 1 OR NULL;
1

XOR

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT 1 XOR 1;
0
SELECT 1 XOR 0;
1
SELECT 1 XOR NULL;
NULL
SELECT 1 XOR 1 XOR 1;
1

NOT, !

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT NOT 5;
0
SELECT NOT 0;
1
SELECT NOT NULL;
NULL
SELECT ! (2+4);
0
SELECT ! 1+1;       
1  => ((!1)+1)

&

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT 12 & 24;
8

|

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT 23 | 15;
31

^

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT 1 ^ 1;
0
SELECT 1 ^ 0;
1
SELECT  3 ^ 7;
4

~

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT 5 &  ~1;
4

>>

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT 4 >> 2;
1

<<

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT 1 << 2;
4

= , :=

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT @var1, @ var2;
NULL,NULL
SELECT @var1 := 1, @var2;
1, NULL
SELECT @var1, @var2;
1, NULL
SELECT @var1, @var2 := @var1;
1, 1
SELECT @var1, @var2;
1,1

=

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT 1 = 0;
0
SELECT ‘0’ = 0;
1
SELECT ‘0.0’ = 0;
1
SELECT ‘0.01’ = 0;
0
SELECT ‘.01’ = 0.01;
1

!=, <>

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT ‘.01’ <> ‘0.01’
1
SELECT .01 <> ‘0.01’
0
SELECT ‘zapp’ <> ‘zappp’
1

-, +,  /, *, -, DIV, MOD

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT 4 - 7;
-3
SELECT 4 + 7;
11
SELECT 4 / 7;
0.571
SELECT 4 * 7;
28
SELECT – 4;
-4
SELECT 7 DIV 3;
2
SELECT MOD (18,5);
3

<, <=, >, >=

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT 2 < 2;
0
SELECT 0.1 <= 2;
1
SELECT 2 > 2;
0
SELECT 2 >= 2;
1

<=>

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT 1 < = > 1,NULL < = > NULL,
1 < = > NULL;
1,1,0
SELECT 1 = 1, NULL = NULL,
1 = NULL;
1,NULL,NULL

IS, IS NOT, IS NULL, IS NOT NULL

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT 1 IS TRUE,
0 IS FALSE,
NULL IS UNKNOWN;


1,1,1
SELECT 1 IS NOT UNKNOWN,
0 IS NOT UNKNOWN,
NULL IS NOT UNKNOWN;


1,1,0
SELECT 1 IS NULL,
0 IS NULL,
NULL IS NULL;

0,0,1
SELECT 1 IS NOT NULL,
O IS NOT NULL,
NULL IS NOT NULL;

1,1,0

CASE

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT CASE 1  WHEN 1 THEN ‘bir’
                            WHEN 2 THEN ‘iki’
                            ELSE ‘more’
END;

bir

LIKE

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT ‘abc’ LIKE ‘ABC’ ;
1
SELECT ‘abc’ LIKE BINARY ‘ABC’ ;
0
SELECT 10 LIKE ‘1%’ ;
1

REGEXP

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT ‘Montly!’ REGEXP ‘.*’;
1
SELECT ‘new*\n*line’ REGEXP ‘new\\*.\\*line;’
1
SELECT ‘a’ REGEXP ‘A’,
‘a’ REGEXP BINARY ‘A’;
1,0
SELECT ‘a’ REGEXP ‘^[a-d]’;
1

BINARY

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT ‘a’ = ‘A’;
1
SELECT  BINARY ‘a’ = ‘A’;
0
SELECT ‘a’ = ‘a ’
1
SELECT BINARY ‘a’ = ’a ’
0

BETWEEN...AND...

MySql Kodu
Ekran Çıktısı
SELECT 2 BETWEEN 1 AND 3,
2 BETWEEN 3 AND 1;
1
0
SELECT  1 BETWEEN 2 AND 3;
0
SELECT ‘b’ BETWEEN ‘a’ AND ‘c’;
1
SELECT 2 BETWEEN 2 AND ‘3’;
0
SELECT 2 BETWEEN 2 AND ‘X-3’;
0

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder