27 Haziran 2015 Cumartesi

MYSQL'de CASE, IF,IFNULL ve NULLIF KULLANIMLARI

Konumuzla ilgili olan case, if, nullif,ifnull kısımlarına geçmeden önce ilk önce herhangi bir tablo oluşturalım. Tablomuzun adı sanatçılar olsun.


Sanatçılar tablomuzda 5 situn bulunmaktadır ve işlemlerimizi bu tabloya göre yapacağız.

CASE

Case kullanımı MySql'de oldukça basit ve kullanışlı bir koşul ifadesidir. Case'in nasıl kullanıldığına bakalım.


Yukarda görüldüğü gibi case koşul ifadesindeki kodlarımızı yazdık ve sonucu da aşağıdak tablodan görebilirsiniz. OLdukça basit olduğunu anlayacaksınız.


Kodumuzda albüm sayısı 12'den büyük ise Sonucu gayet iyi olarak, 12 ve 10 arasında bir değer ise iyi ve sonuç olarak geri kalanlara da yani 10'dan düşük olan değerlerede yeni sanatçı diye derece sütununa döndürdük.

IF

If kullanımı oldukça basit bir koşul ifadesidir.


Bu kodlarımızı yazdığımızda aşağıdaki gibi bir tablo ile karşılaşırız.


Kodumuzda beste sayısının 30'dan büyük ise bestekar olarak değilse yeni besteci olarak derece sütunumuza sonuçlarımızı döndürdük.

IFNULL

Ifnull kullanımı içinde verilen iki değer için eğer ilk değer boş(null) değilse sonuca ilk değeri,  boş ise sonuca ikinci değeri döndürür. Ifnull sonuca bir string  yada integer değerlerini döndürür.SELECT IFNULL (NULL,65) AS değer; bu kodu yazdığımızda ise değer sütunumuz 65 integer değerini gösterecektir.
SELECT IFNULL(563,'') AS değer; bu kodumuzda değer sütunumuz 563 sayısını gösterecektir.
SELECT IFNULL(NULL,NULL) AS değer; kodumuzu çalıştırdığımızda NULL değerini gösterecektir.

NULLIF 

Nullif koşul ifadesinde eğer içinde verilen iki değer eşit ise boş(null) değerini değil ise ilk değeri değer sütunumuza döndürecektir.
SELECT NULLIF(45,45) AS değer; bu komutu yazdığımızda değer sütunumuzda NULL karekterini göreceğiz.

Böylelikle MySql de case,if, ifnull ve nullif koşul ifadelerinin nasıl kullanıldığını gördük.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder