26 Haziran 2015 Cuma

MYSQL'de JOİN KULLANIMI ve TÜRLERİ

MySql'de join iki yada daha fazla tablodaki satırları eşleştirmek için kullanılır. MySql'de 4 çeşit join kullanımı mevcuttur.Bunlar; Inner Join, Right Join, Left Join, Full Join.
Örneklerimize geçmeden önce bu joinlerin kısaca ne anlama geldiğine bakalım.

Inner Join: İki tablo arasındaki (en az bir) eşleşen satırları geri döndürür.
Right Join: Sağ tablodaki tüm satırları geri döndürür.
Left Join: Sol tablodaki tüm satırları geri döndürür.
Full Join: Tablolardaki tüm satırları geri döndürür.


Öncelikle iki tane tablo oluşturalım. Bir tenesi romanlar(6 sütun) diğeri ise yazarlar(4 sütun) olsun.Tablolarımızı ouşturduktan sonra örneğin bir kitabın yazarının yaşını öğrenmek isteyelim, burada join kullanmamız gayet mantıklı bir iş olacak.

Inner Join


Aşağıdaki kodları yazdığımızda karşımıza hemen altındaki gibi bir tablo çıkacaktır.Kodda da anlaşılacağı üzere Select komutu ile öncelikle romanlar tablosundan romanın adını yazarlar tablosunda ise yas sütunlarını seçiyoruz.From komutu ile romanlar tablosundan Inner Join komutu ile yazarlar tablosuna eşleşme yaparak ve bu eşleşmeyi de On komutu ile romanlar.yazarid=yazarlar.id ile işlemimizi bitiriyoruz.

Left Join

Left Join'de aşağıdaki kodları yazdığımızda karşımıza hemen altındaki gibi bir tablo çıkacaktır.
Burada yaptığımız işlem yazarın yaşı yerine adını buluyoruz.

Right Join

Left Join ile right join hemen hemen aynı işlemi yaparlar, right join sadece sağdaki tablomuzda değerlerin hepsine karşılık gelen değerleri yazar.
Taboda da görüldüğü gibi sağda yer alan yazarlar tablosunun tamamını sonuç olarak aldı ve bunlara karşılık gelen kitap bulunmadıysa ilgili alanın değerini "NULL" olarak atadı.

Full Join

Her iki tabloda da tüm verileri getirmek için kullanılır.Böylelikle MySql'de Join yapılarının nasıl kullanılmış olduğunuda görmüş olduk.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder